ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Mat Sportif Ticaret A.Ş.’ye (“Mat Sportif”) ait internet sitesinden veya mobil uygulamadan (“ULive”) elektronik ortamda abone olunan; çeşitli spor eğitmenlerinin yer aldığı spor ve egzersiz videoları başta olmak üzere çeşitli online etkinliklerle üyelerine bu videolar üzerinden düzenli spor ve egzersiz hizmeti (“Hizmet”) ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması amacıyla alıcıya (“Üye”) ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

  1. Hizmet Sağlayıcı Olan Mat Sportif’e Ait Bilgiler

Hizmet Sağlayıcı olarak Mat Sportif’e ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı: Mat Sportif Ticaret A.Ş.

MERSİS No: 0613080049200014

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 933830

Vergi Numarası: 6130800492

Şirket Adresi: Maslak Mah., Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak Maslak 42 Plaza No:4/16 Sarıyer/İstanbul

Şirket e-posta adresi : info@urbanriders.com

  1. Hizmet Alıcısı olan Üyeye İlişkin Bilgiler

Üye bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

  1. Hizmetin Ücretlendirilmesi

Hizmet bedeli, üçüncü taraflar (App Store ve Google Play) aracılığıyla veya Üye’nin banka veya kredi kartı vasıtasıyla (“Ödeme Yöntemi”) tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Üye’den ödeme alınacaktır. ULive Hizmeti’nin üyelik ücreti ve hizmeti kullanıma bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masrafların, belirtilen ödeme tarihinde, seçilen Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edileceğinde taraflar mutabıktır.

Abonelik türlerine göre hizmetin ücretlendirilmesi farklılık göstermektedir;

  1. a) Aylık Abonelik (ULive 1 Aylık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir.
  1. b) 6 Aylık Abonelik (ULive 6 Aylık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 6 aylık dönem başında Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar, Mat Sportif tarafından tek seferde peşin olarak veya Mat Sportif’in belirleyeceği şekilde taksitli tahsil edilir.
  1. c) Yıllık Abonelik (ULive 1 Yıllık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her yıllık dönem başında Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar, Mat Sportif tarafından tek seferde peşin olarak veya Mat Sportif’in belirleyeceği şekilde taksitli tahsil edilir.

Abonelik Bedelleri: Ödeme sayfasında yer almaktadır.

Mat Sportif, her zaman hizmet bedelinde ve hizmet bedeli tahsilinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, hizmet bedelinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde üyeliği, hizmet bedelinin Üye’den tahsil edileceği tarihten bir hafta öncesine kadar feshetme hakkına haizdir. Bu tarihe kadar üyeliği feshetmeyen Üye, yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Abonelik İptali ve Cayma Hakkı

Üye, Üyeliği üçüncü taraflar aracılığı ile (App Store ve Google Play) satın aldı ise telefon ayarlarından, Platform üzerinden kart bilgileri girilerek satın aldı ise Mat Sportif, Üye hesap ayarlarından dilediği zaman iptal edilebilir. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur. Tamamlanmamış üyelik dönemleri, izlenmemiş ya da kullanılmamış ULive içerikleri için iade ya da kredi tanımlaması yapılmamaktadır.

Mat Sportif abonelik planında ve hizmetin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabilir. Üye de bu şartları düzenli olarak ilgili uygulama üzerinden takip edeceğini kabul etmektedir.

Üye Hizmet kullanımına ilişkin hususlardan herhangi birini veya uygulanabilir herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eder ya da herhangi bir hile, dolandırıcılık, sahtecilik eyleminde veya üyeliğini kötüye kullanacak herhangi bir eylemde bulunursa Mat Sportif dilediği zaman üyeliği iptal edebilir böyle bir durumda ücret iadesi yapılmaz.

Kural olarak işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu olan dijital içerik hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Üye’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

  1. Üye Şikayetleri ve Uyuşmazlık Çözümü

Üye, Mat Sportif tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@urbanriders.com e-posta adresine iletebilir. Bununla birlikte Üye, ULive Hizmeti’ne ilişkin şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça mevzuat gereği ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde, yetkili yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya yetkili yer Mahkemesine yapabilecektir.