MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), hizmet sağlayıcısı Mat Sportif Ticaret A.Ş. (“Mat Sportif”) olarak Mat Sportif tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ULive platformu üzerinden elektronik ortamda hizmet satın almak üzere aboneliği onaylayan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı Taraflarca kabul edilen hizmetin satışı ve yürütümü ile ilgili hükümleri düzenlemekte ve detaylar hakkında taraflar arasındaki şart ve koşulları belirlemektedir.

ULive platformu, çeşitli spor eğitmenlerinin yer aldığı spor ve egzersiz videoları başta olmak üzere çeşitli online etkinliklerle üyelerine bu videolar üzerinden düzenli spor ve egzersiz hizmeti sağlamayı hedefleyen ve üyelik modeli ile üyelerin bu aktiviteleri destekleyen cihazlar üzerinden spor ve egzersiz aktiviteleri hizmetlerinden (“ULive Hizmeti” olarak da anılabilir) dilediklerini seçip ücret mukabili yararlanabileceği kişiselleştirilmiş bir abonelik hizmetidir.

 1. Hizmet Sağlayıcı Olan Mat Sportif’e Ait Bilgiler

Hizmet Sağlayıcı olarak Mat Sportif’e ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı: Mat Sportif Ticaret A.Ş.

MERSİS No: 0613080049200014

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 933830

Vergi Numarası: 6130800492

Şirket Adresi: Maslak Mah., Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak Maslak 42 Plaza No:4/16 Sarıyer/İstanbul

Şirket e-posta adresi : info@urbanriders.com

 1. Hizmet Alıcısı olan Üyeye İlişkin Bilgiler

Üye bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.

Hizmet sağlayıcısı ve hizmet alıcısı “Taraf” ve “Taraflar” olarak anılabileceği gibi hizmet alıcısı “Üye” veya “Abone” olarak da anılabilecektir. Hizmet alıcısı olarak Üye, ULive Uygulaması’ndan abonelik satın alacak 18 yaş üstü gerçek kişiyi temsil etmektedir. 18 yaş altı kişiler ebeveyn onayıyla abone olabilmektedir.

 1. Hizmetin Kullanımı

Mat Sportif, işbu Sözleşme’de belirlenen hükümleri kabul eden Üye’lerine ULive Hizmeti’ni destekleyen cihazlar üzerinden spor ve egzersiz aktivitelerine erişebilmesini sağlayan, alternatifler içerecek şekilde bir abonelik hizmeti sunmayı taahhüt eder.

Üye belirtilen uygunluk kriterlerini karşılıyorsa ULive’e kaydolup üyelik satın alabilir. Şu kadar ki Mat Sportif zaman zaman ücretsiz içerikleri Üye’lere sağlayabildiği gibi tüm içeriklere ulaşılabilen Premium Üyelik modeli için de Haftalık, Aylık ve Senelik olacak şekilde farklı konseptler belirleyebilir. Mat Sportif, üçüncü taraflarca kendi ürünleri veya hizmetleri ile bir arada sunulan üyelikler dâhil olmak üzere, üçüncü kişi sponsor ve/veya firmalarında yer alacağı birkaç farklı üyelik planı da sunabilir, şu kadar ki böyle bir durumda üçüncü taraflarca sunulan ürünlerden veya hizmetlerin işleyişinden sorumlu tutulamaz. Örneğin ULive Platformu’nda Ücretsiz Üyelik’lerde sınırsız içeriğe ücretsiz erişim bir süreliğine kampanyalar veya tanışma amacı ile sağlanabileceği gibi Premium Üyelik’lerde tüm içeriğe ücret karşılığı erişilebilecektir. ULive içinde üyelik planları, içerikleri zaman zaman güncellemeler ile Mat Sportif tarafından farklı koşullara tabi şekilde revize edilebilir.

ULive Hizmeti’ni kullanabilmek için internet erişimine ve ULive Hizmeti’ni destekleyen bir cihaza sahip olunmalı ve Ödeme Yöntemi sunulmalıdır. “Ödeme Yöntemi”, zaman zaman güncellenebilen ve üçüncü taraf aracılığıyla ödemeyi de içerebilen, mevcut, geçerli, tanınan bir ödeme yöntemi anlamına gelir. Mat Sportif söz konusu ödeme yöntemini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

Abonelik, Üye tarafından abonelik süresi boyunca feshedilmediği takdirde, seçilen periyotta yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin Mat Sportif tarafından belirlenen güncel bedel, Üye’nin belirlediği ödeme yönteminden fatura tarihine denk gelen yıldönümünde tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme gününden önce olacak şekilde Üyelik, üçüncü taraflar aracılığı ile (App Store ve Google Play) satın alındı ise telefon ayarlarından, ULive üzerinden kart bilgileri girilerek satın alındı ise Üye hesap ayarlarından iptal edilebilir. Üye olunduktan sonra Mat Sportif’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalanıldığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Üye’nin aboneliği, öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir.

Bazı ULive Hizmet içerikleri, süreç içerisinde geliştirilerek çevrimdışı desteklenen çeşitli cihazlarda geçici olarak indirilebilir ve çevrimdışı olarak izlenebilir. Mat Sportif bu gibi içeriklere ilişkin kısıtlamaları tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme, iptal etme hakkına sahiptir.

Üye, Mat Sportif’in sağlamış olduğu içerik hizmetlerini hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, herhangi bir yetkinin, lisansın, bilginin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, hesabı aracılığıyla ULive Hizmeti’ne erişebilir, katılım sağlayabilir ve ücret mukabili sunulmuş olan olanaklardan, aktivitelerden yararlanabilir ve onay vermesi halinde reklamlardan ve kampanyalardan haberdar edilebilir. Üye, hesabı aracılığıyla ULive Hizmeti’ne zarar verebilecek, engel olabilecek ya da diğer yollarla etkide bulunabilecek herhangi bir eylemde veya icraatta bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Üye, ULive Hizmeti’ni, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılır. Buna ilaveten üyelik bir hesap sahibi olma yetkisi tanıyacağından üyeliğin suiistimal edilecek amaçlar için kullanılmayacağı (buna üyelik hesap kanalıyla herhangi bir bilgisayar virüsü bulaştırmak veya hesabı ayrımcı, hakaret edici, küfürlü, kötü niyetli, karalayıcı bir tutumla kullanmak veya diğer herhangi bir kişinin haklarına dair diğer ihlaller ve karşıtlıklar dahildir) kabul edilmiş sayılır.

Üyelik sırasında spor ve egzersiz faaliyetleri nedeniyle meydana gelebilecek yaralanmalar ve/veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek zararlardan hizmet sağlayıcısı olarak Mat Sportif’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, yaralanma ve/veya sakatlanma riski taşıyorsa, gebeliği var ise, kronik bir rahatsızlığı bulunuyor ise doktor tavsiyesine uyacağını, tedbirli davranacağını ve gerektiği durumda ULive Hizmeti’ni kullanmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üye, Mat Sportif’in sağlamış olduğu içerik hizmetlerinin kullanılması için içerikleri izleyeceği teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Mat Sportif’in Üye’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu içerik hizmetlerinin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. Hizmetin Ücretlendirilmesi

Hizmet bedeli, üçüncü taraflar (App Store ve Google Play) aracılığıyla veya Üye’nin banka veya kredi kartı vasıtasıyla (“Ödeme Yöntemi”) tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Üye’den ödeme alınacaktır. ULive Hizmeti’nin üyelik ücreti ve hizmeti kullanıma bağlı ortaya çıkabilecek vergi ve olası işlem ücretleri gibi diğer tüm masrafların, belirtilen ödeme tarihinde, seçilen Ödeme Yöntemi üzerinden tahsil edileceğinde taraflar mutabıktır.

Abonelik türlerine göre hizmetin ücretlendirilmesi farklılık göstermektedir;

 1. a) Aylık Abonelik (ULive 1 Aylık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir.
 1. b) 6 Aylık Abonelik (ULive 6 Aylık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her 6 aylık dönem başında Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar, Mat Sportif tarafından tek seferde peşin olarak veya Mat Sportif’in belirleyeceği şekilde taksitli tahsil edilir.
 1. c) Yıllık Abonelik (ULive 1 Yıllık Sınırsız Erişim) seçilmesi halinde: Satın alınan abonelik feshedilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen her yıllık dönem başında Mat Sportif tarafından tahsil edilecektir. Abonelik bedeline tüm vergiler dâhildir. Toplam tutar, Mat Sportif tarafından tek seferde peşin olarak veya Mat Sportif’in belirleyeceği şekilde taksitli tahsil edilir.

Abonelik Bedelleri: Ödeme sayfasında yer almaktadır.

Mat Sportif, her zaman hizmet bedelinde ve hizmet bedeli tahsilinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, hizmet bedelinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde üyeliği, hizmet bedelinin Üye’den tahsil edileceği tarihten bir hafta öncesine kadar feshetme hakkına haizdir. Bu tarihe kadar üyeliği feshetmeyen Üye, yenilenen döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

 1. Hizmetin Teslimine İlişkin Bilgiler

Üye tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Üye, hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren faydalanmaya başlayabilir. Üye, Mat Sportif tarafından aksi belirtilmedikçe internet sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla ULive Platformu’na kaydolabilir ve içeriklere erişim sağlayabilir. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez ise, Mat Sportif ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünde olmaz.

Mücbir sebep sayılan ve Mat Sportif’in olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Mat Sportif yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Mat Sportif için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mat Sportif’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; Mat Sportif’in bundan sorumluluğu yoktur.

Mat Sportif, gerek sponsorları aracıyla gerekse doğrudan veya iştirakleri kanalıyla spor malzemeleri ve bunun gibi kişisel aktivite ürünlerinin satışının yapılmasını Platform üzerinden kullanıcılarına sağlayabilir. ULive Platformu üzerinden ürün satışları ile ilgili olarak farklı site ve platformlar bağlantılarına yönlendirme yapılabilir. Söz konusu yönlendirmelere ve satış işlemlerine ilişkin Mat Sportif’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 1. Abonelik İptali ve Cayma Hakkı

Üye, Üyeliği üçüncü taraflar aracılığı ile (App Store ve Google Play) satın aldı ise telefon ayarlarından, Platform üzerinden kart bilgileri girilerek satın aldı ise Mat Sportif, Üye hesap ayarlarından dilediği zaman iptal edilebilir. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur. Tamamlanmamış üyelik dönemleri, izlenmemiş ya da kullanılmamış ULive içerikleri için iade ya da kredi tanımlaması yapılmamaktadır.

Mat Sportif abonelik planında ve hizmetin ücretinde zaman zaman değişiklik yapabilir. Üye de bu şartları düzenli olarak ilgili uygulama üzerinden takip edeceğini kabul etmektedir.

Üye 3. maddede belirtilen Hizmet Kullanımı’na ilişkin hususlardan herhangi birini veya uygulanabilir herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eder ya da herhangi bir hile, dolandırıcılık, sahtecilik eyleminde veya üyeliğini kötüye kullanacak herhangi bir eylemde bulunursa Mat Sportif dilediği zaman üyeliği iptal edebilir böyle bir durumda ücret iadesi yapılmaz.

Kural olarak işbu Sözleşme’ye konu olan dijital içerik hizmeti sağlanması Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1 (ğ) maddesinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kapsamında elektronik ortamda anında ifa edildiğinden Üye’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

 1. Yetkili Hukuk

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Üye, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Üye Şikayetleri ve Uyuşmazlık Çözümü

Üye, Mat Sportif tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini info@urbanriders.com e-posta adresine iletebilir. Bununla birlikte Üye, ULive Hizmeti’ne ilişkin şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça mevzuat gereği ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde, yetkili yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya yetkili yer Mahkemesine yapabilecektir.

 1. Muhtelif Hükümler

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

Taraflar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe girecek tüm yasalara ve sair ilgili düzenlemelere uyacaklarını ve özellikle KVKK kapsamında gerekli veri paylaşım izni ve iletişim izinlerinin alınması, gerekli aydınlatmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasında azami özen göstereceklerini, sosyal platformlarda bu konuda dikkatli davranacaklarını ve 3. şahıslara herhangi bir nedenle zarar veren ve/veya yasaya aykırı eylemlerden münhasıran sorumlu bulunduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Sözleşme elektronik ortamda kullanıcılar tarafından okunarak kabul edildikten diğer aşamalara geçilecektir.

Sözleşme’deki ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. Kabul ediyorum.