MAT SPORTİF TİCARET A.Ş.
KVKK BAŞVURU FORMU
Sayın Başvuru Sahibi,
İşbu formu esas alarak, belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Bu doğrultuda,
(i) işbu Başvuru Formu ve nüfus cüzdanı ile birlikte en yakın kulübümüze bizzat başvurmak suretiyle
veya (ii) işbu Başvuru Formu kapsamında noter kanalıyla en yakın kulübümüze göndereceğiniz yazılı
bir bildirim yoluyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talep ve
başvurularını Şirketimize iletebilecektir.
Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Mat Sportif Ticaret A.Ş.’ye iletilen başvurular, talebin
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak
olup, bu cevap siz Başvuru Sahibi’ne yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla Mat
Sportif Ticaret A.Ş., Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. Mat
Sportif Ticaret A.Ş. ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına,
Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
durumunda Kurul tarafından yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği”ne göre;
10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1,00-TL (Bir Türk Lirası) işlem ücreti,
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu
tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde ücret
talep edilecektir.
I.
Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad – Soyad:
T.C. Kimlik No:
Telefon:
E-posta:
Adres:
II.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Talepleriniz
……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………
III.
Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Üye, eski üye, misafir, eski çalışan, iş başvurusu v.b.)
……………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………….……………………
IV.
Başvurunuz yanıtı aşağıda seçilecek seçeneklerden biri vasıtasıyla gönderilecektir.
Telefon
E-posta
Başvuru Sahibinin kulübe ziyareti ile elden teslim.
Başvuru Sahibi işbu başvuru formunu, doğru ve eksiksiz şekilde dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve
belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru sahibince
verilen bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde, söz konusu
yanlış/eksik bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı zararlardan ve taleplerden dolayı Şirketimiz sorumlu
tutulmayacaktır.
Başvuru Sahibi Adı – Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İMZA :